Zagovor Diplomske

Naj vas na tem mestu še enkrat opomnimo, da je potrebno pred zagovorom poskrbeti za: Lektoriranje, Tiskanje in vezavo diplomske.

Sklepno dejanje vaše študijske poti na dodiplomskem študiju je zagotovo zagovor Diplomske.

Pri zagovoru diplomske, ki ga  praviloma spremlja predstavitev na power pointu, je potrebno paziti na čas predstavitve in seveda kretnje, ki spremljajo predstavitev.

Večina fakultet predlaga predstavitve, ki praviloma niso daljše od 15-tih minut. V času priprav na sam zagovor, ko študent poskusi zagovor in seveda meri čas, se je  potrebno zavedat da je predstavitev doma hitrejša. Če doma v času treniranja opravite predstavitev diplomske v 12-tih minutah je to, ko gre zares, okrog 15 minut.

Večina fakultet izvaja zagovore v posebaj zato odmerjenem času pred mentorji, poslušalci in najbližjimi. Nekatere fakultete, predvsem tiste z večjim številom študentov, pa le-te opravijo kar med predavanji.

Po zaključenem Zagovoru Diplomske se sestane diplomska komisija, ki odloči s kakšno oceno bo študent zaključil študij.

Zagovor Diplomske Naloge večina študentov opravi uspešno, saj bi v nasprotnem primeru to bila napaka mentorja, ki študenta naj nebi spustil na zagovor če ne dosega vsebinskih standardov.

Za večino študentov je Zagovor Diplomske edini javni nastop v času študija in večina se strinja, da je nastopanje skoraj tako pomembno kot vsebina, ki jo med nastopom sporočite poslušalcem.

X