Predstavitev Diplomske

Predstavitev Diplomske se izvaja s pomočjo računalnika priklopljenega na projektor. Zaradi računalniške predstavitve je najlažje predstavitev izdelati v power pointu, ki je Microsoftova aplikacija za izdelavo predstavitev.

Pri izdelavi predstavitve je potrebno upoštevati navodila fakultete za pisanje diplomske, saj vam bo mentor v nasprotnem primeru zagovor zavrnil.

Vezava diplomskih nalog, ugodno in poceniPri predstavitvi je potrebno paziti, da navajamo samo dejstva in sicer s pomočjo alinej, slik, grafov, tabel in ne v obliki stavkov, ki jih je potrebno med predstavitvijo brati.

Po mojem mnenju je najslabša predstavitev tista, kjer študent dobesedno bere iz tako imenovanih slajdov.

Po uspešno končani predstavitvi pa sledi razlog za zdravico in sicer razglasitev ocene!

ČESTITAMO!

X