Študij

Študij je lahko zelo zabaven, če si ga dobro organizirate. Časa je dovolj tako za učenje, kot zabavo in potovanja. Potrebno je le pravilno tempiranje vsega dobrega in napornega.
Zabave v Ljubljani niso organizirane takrat ko imajo študenti čas ampak takrat ko se gostincem zdi prav. Zato mora vsak študent pri sebi razmisliti ali izpolnjuje pogoje za obisk zabave, pa čeprav ima včasih občutek, da je določena zabava nepogrešljiva.

Izmenjava in študij

ŠtudijŠtudij si lahko študenti izpopolnijo s priljubljeno izmenjavo študentov. Z izmenjavo se na Ljubljanski univerzi ukvarja kar nekaj društev in organizacij. Študij v tujini je finančni zalogaj za študenta in njegovo družino zato mora prinesti koristi. Nove prijateljske povezave, nova znanja in izkušnje so poglavitni razlog večine študentov da se odloči za študentsko izmenjavo. Če se študent odloči za Erazmus izmejavo lahko pričakuje subvencijo v višini 300 € na mesec. Višina subvencije pa ni odvisna od destinacije in je na žalost za marsikaterega študenta pomembno, v katero državo bo šel na izmenjavo.
Zaradi različnega socialnega in jezikovnega okolja, ki otežuejo študij v tujini, se večina študentov odloči, da bo na izmenjavi pisala diplomsko nalogo.

Študij in hobiji

Hobiji so lahko zelo pomembni v našem življenju, ki nam včasih narekujejo smer zaposlitve, zato jih študentje ne smejo zapostavljati. Lep primer so študentje računalništva, ki večinoma pridejo na fakulteto z določenim interesom (npr. preko programiranja v srednji šoli), tak način študija je najboljši, saj se mu študent posveti tudi v prostem času in študij kar na enkrat postane hobij.

Cena Študija

V grobem lahko v povprečju izračunamo minimalno ceno študija na mesec, ki je sestavljena iz:
– bivanja (100 €),
– potni stroški (35 €),
– študentski boni in ostala prehrana (120 €) in
– študijsko gradivo (12 €).

Torej na mesec je minimalna cena študija  okoli 260 €, če pri rednem študiju odštejemo subvencijo države, ki pokrije predavanja in ostale stroške.

Čas Študija

V povprečju znaša čas študija več kot 7 let, kar ni malo. Na žalost imamo slab sistem izobraževanja, ki zvišuje starost prve zaposlitve in posledično prinese dodatne težave. Najboljši način je čimprejšnji zaključek osnovnega univerzitenega izobraževanja, delo v praksi in šele potem nadgradnja študija ob delu.

X