Šolski Center Postojna

Izobraževanje v Šolskem Centru Postojna je tako za tiste, ki želite končati srednjo šolo, kot tiste, ki želite pridobiti višjo izobrazbo.

Študentje Višje Strokovne Šole morajo za uspešen zaključek študija oddati vezano diplomsko nalogo. Diplomska naloga mora na platnici vsebovati naziv Šolski Center Postojna  in vrsto izobraževanja.
Na sredini platnice (na zgornji polovici) mora biti naslov zaključne naloge.

Sledi Ime in Priimek avtorja ter kraj, mesec in leto izdelave na dnu platnice.

V našem podjetju izvajamo storitve:
– Lektoriranje,
– Prevajanje,
– Oblikovanje,
– Tiskanje in
– Vezava

Več podatkov o Šolskem Centru Postojna najdete na povezavi: http://www2.scpo.si/

Kako izgleda platnica diplomske naloge?

Izgled platnice diplomske naloge
Diplomska Naloga Šolski center Postojna

X