Oblikovanje Diplomske

Kaj pomeni oblikovanje Diplomske?

Pred tiskanjem Diplomske Naloge je potrebno besedilo urediti po pravilih, ki jih v večini primerov predpišejo fakultete. Navodila za pisanje diplomske vsebujejo podatke o velikosti in vrsti pisave za besedilo naslove, podnaslov …, odmiki od robov, razmaki med naslovi in vrsticami, številčenje, označevanje tabel, slik in grafov …

Izdelava kazala vsebine, kazala slik in/ali tabel. Navajanje virov in literature …

Oblikovanje Diplomske tako zajema vse razen vsebine. Če potrebujete pomoč pri oblikovanju diplomske naloge ne oklevajte in naročite oblikovanje pri nas ter se izognite stresu in možnosti, da gre kar koli narobe.

Kdaj je potrebno oddati diplomsko v oblikovanje?

Glede vrstnega reda je gotovo, da je nalogo potrebno oblikovati pred Tiskanjem in Vezavo, kar pa ne velja njno za lektoriranje. Pri lektoriranju diplomske namreč ne pride do spremembe oblike, kar pomeni da ni pomembno kaj pride prej Lektoriranje ali Oblikovanje.

Kakšna je cena za Oblikovanje Diplomske?

Cena je odvisna od tega kaj vse zajema naročilo oblikovanja. Večina študentov namreč obvlada vsaj delno oblikovanje. V odvisnosti od tega, kaj vse ste oblikovali že sami in seveda od tega ali ste pri izdelavi diplomske naročili še kakšno našo storitev.

Vsi, ki boste v našem podjetju naročili Lektoriranje, Prevajanje Povzetka, Oblikovanje, Tiskanje in Vezavo boste deležni posebnih ugodnosti, ki vam jih bomo obračunali v ponudbi.

Kje najdem Navodila za Pisanje Diplomske Naloge?

Oblikovanje diplomske naloge

Večina fakultet ima le-ta objavljena na uradnih straneh fakultete ali pa jih prejmete ob začetku pisanja diplomske v referatu ali od mentorja. Navodila za večino fakultet lahko prejmete tudi pri nas.

Naloga je oblikovana, Kaj zdaj?

Diplomsko je potrebno oddati v tehnični pregled mentorju ali v referat. Šele ko prejmete pozitivno mnenje iz fakultete lahko nadaljujete z izdelavo diplomske naloge.

Na vrsti sta Tiskanje in Vezava Diplomske Naloge in na koncu, seveda še zagovor, kjer pa ne poznamo primera o neuspešnem zagovoru.

X