Kaj vse spada pod oblikovanje?

Pod oblikovanje spadajo vse vrste urejanja v wordu, ki so navedene v navodilih za oblikovanje posamezne fakultete.

Najbolj pogosto se tu omenjajo kazala, robovi, številčenja, presledki, razmaki med vrsticami, urejanja literature in virov, ter urejanje celotnega besedila in priprava na tisk.

X