Ali lahko zvezano diplomsko nalogo lahko razvežete, da se doda kakšna stran in ponovno zvežete?

X