Diplomska Naloga

Vezava Diplomske Naloge | Lektoriranje Diplomske Naloge

Diplomska Naloga je oz. naj bi bila v ponos vsakemu študentu, ki uspešno zaključuje študij. Diplomske Naloge se razlikujejo glede na izbrano tematiko oz. smer študija in glede na zahteve oz. priporočila posameznih fakultet.
Vsi študentje imajo možnost izbire tematike za diplomsko nalogo v sodelovanju s podjetjem. Takšen način je najboljši, saj poleg konkretnih rešitev problemov iz prakse študent pridobi odlično referenco za nadalnjo zaposlitev.

Pisanje Diplomske Naloge poteka v skladu z navodili fakultete. Vsebinsko pa se oblika diplom deli na:
1. Uvod (vključuje tudi hipotezo in opis problematike na katero želite dobiti rešitev)
2. Teorijo (najnovejša spoznanja na področju tematike Diplomske Naloge)
3. Metode dela (na kakšen način in kako boste izvedli raziskavo)
4. Rezultati (rezultati predstavljeni z opisom)
5. Ugotovitve (na koncu potrdite ali zavržete hipoteze predstavljene na začetku)

Kaj paziti pri pisanju Diplomske Naloge?

Oblikovanje Diplomska NalogaDela se lotite sistematično. Povzetek se piše na koncu in ne na začetku (ne glede na to, da se nahaja na začetku). Diplomsko Nalogo pišite v programu Word, ker v primeru, da boste nalogo še lektorirali, ne bo težav pri sledenju popravkov in kompatibilnosti gradiva v elektronski verziji.
Za naslove in pod naslove uporabljajte sloge (Headings), s tem bo izdelava kazala precej preprosta in v primeru sprememb se kazalo avtomatsko popravi. Pazite, da bo vsako glavno poglavje (1, 2, 3, 4 …) na začetku nove strani.
Praviloma se oblikovanje opravlja na koncu, lahko pa pred začetkom nastavite robove in vrsto pisave.

V kolikor boste imeli težavo pri oblikovanju Diplomske Naloge, se lahko obrnete na nas preko e-pošte oblikovanje@gormat.si. V primeru, da boste naročili še vezavo pa kliknite na kontaktni obrazec in pripišite želje oz. navodila za oblikovanje.

X