Izdelava Diplomske

Vezava diplomskih nalog oglas

Kaj pomeni izdelava Diplomske?

Izdelava Diplomske zajema:

  • Lektoriranje
  • Prevajanje Povzetka
  • Oblikovanje (tehnična navodila)
  • Tiskanje (črnobelo in barvno)
  • Vezava

Vsebina Diplomske je seveda prepuščena študentom, ki bodo po uspešnem zagovoru prejeli diplomo.

Na trgu je seveda kar nekaj ponudnikov (na črno), ki ponujajo pisanje vsebine, iskanje virov, slik … Vsem študentom polagamo na dušo, da naj sami napišejo nalogo, saj v nasprotnem primeru tvegajo izgubo diplome in izobrazbe v primeru, da se ugotovi, da naloga ni njihovo avtorsko delo.

Večina fakultet od študentov zahteva, da v nalogo zvežejo izjavo o avtorstvu, ki jo je potrebno podpisati.

Študenti Napišite nalogo sami, saj boste tako mirni in v prihodnje sposobni sami izdelati projektne naloge, predstavitve … in ostale vsebine, ki jih vsakodnevno pripravljamo v službah.

Predstavitev diplomske na zagovoru je bistveno lažja če nalogo napišete sami.

X