Diploma

Diploma je zaključna naloga na dodiplomskem študiju. Diplomo lahko zagovarjajo študentje, ki so opavili vse obveznosti dodiplomskega študijskega programa. Diploma je zaključno samostojno besedilo avtorja (študenta) ali skupine avtorjev (študentov), ki jo je izdelal z usmerjanjem mentorja Diplome. Pri pisanju Diplome mora avtor biti predvsem pozoren na vsebino Diplome. Pri tem mu ni potrebno gledati (preveč) na jezikovno in slovnično pravilnost, temveč naj se osredotoča na vsebino Diplome. Slovnično in jezikovno pravilnost diplome bo pregledal lektor. Prav tako se študentu ni treba ukvarjati z obliko Diplome, sploh če mu to vzame preveč časa, saj obstajajo ljudje in podjetja, ki se profesionalno ukvarjajo z oblikovanjem Diplom.

Diploma GormatPri pisanju diplome mora avtor upoštevati navodila za pisanje Diplome, ki jih imajo navadno vse fakultete. Avtor naj navodila za pisanje Diplome dosledno prebere že pred samim pisanje Diplome, po končanem pisanju Diplome pa naj avtor Diplome še enkrat preveri, ali je Diploma napisana v skladu z navodili za pisanje Diplom.

V Diplomi mora obstajati več poglavij. Diploma ne sme biti spisana kot “prosti spis”. Diploma je strokovno besedilo. Obstajajo Diplome, ki so samo teoretične, obstajajo pa Diplome, ki so tako teoretične kot tudi praktične. Največkrat je v Diplomi, ki je tudi praktična, uporabljena ena od tehnik preverjanja teorije v praksi. Največkrat se avtorji Diplom odločajo za ankete ali vprašalnike. Tako v svojo Diplomo vključijo tudi spoznanja, ki so jim jih podali ljudje iz prakse.

Ko avtor dokonča s pisanjem Diplome, jo mora predložiti mentorju Diplome na vpogled. Mentor Diplome ima navadno še nekaj popravkov. Potem sledi lektoriranje in oblikovanje Diplome, nato še vezava Diplome in na koncu zagovor Diplome. Ko študent diplomo uspešno zagovarja, zaključi svoje dodiplomsko izobraževanje.

X