Ali vežete diplomske naloge za visoko šolo za zdravstvo v Izoli

Seveda diplomske naloge vežemo tudi za visoko šolo za zdravstvo Izola.

Prav tako vam zvezane izvode pošljemo po pošti.

X